UAS légtérkorlátozások

UAS légtérkorlátozások

A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet és a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet határozza meg azokat a légtereket, amelyekben a pilóta nélküli légijárművek működtetése tiltott vagy amelyekben pilóta nélküli légijárművel kizárólag a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén végezhető művelet.

 

No Drone Zone-ok

A No Drone Zone-okban a pilóta nélküli légijárművek működtetése tiltott. A 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet No Drone Zone-okat jelöl ki Budapest (LHBP), Kecskemét (LHKE), Szolnok (LHSN) és Pápa (LHPA) repülőterek ellenőrzött légtereiben, valamint Bácsbokod repülőtér környezetében.

Ezek alapján a Budapest CTR-ben az LHBP No Drone Zone területén kívül 40m (132ft) AGL magasságig működtethető pilóta nélküli légijármű az illetékes ATS egység engedélye nélkül, mely műveletek az illetékes ATS egység számára nem ismertek.

A bemutatott elv érvényesül a katonai ellenőrzött légtérrel rendelkező repülőterek (Kecskemét, Pápa, Szolnok) esetében is.

A 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendeletben kijelölt No Drone Zone-ok területei a cikk alján letölthetőek.

 

Egyéb UAS műveletek számára korlátozott/tiltott légterek

A Forgalmi tájékoztató körzettel rendelkező repülőterek esetében kizárólag a repülőtér üzembentartójának hozzájárulásával hajtható végre művelet pilóta nélküli légijárművel.

Azon repülőterek esetében, ahol Radio Mandatory Zone-t (RMZ) és/vagy Transponder Mandatory Zone-t (TMZ) jelöltek ki, az RMZ-ben/TMZ-ben pilóta nélküli légijármű csak az illetékes légiforgalmi szolgálat hozzájárulásával repülhet.

A III. és IV. repülőterek vonatkoztatási pontjától számított 2 km sugarú körön belül, továbbá az V. osztályú repülőterek vonatkoztatási pontjától számított 750 méteres sugarú körön belül történő UAS művelethez a repülőtér üzembentartójának hozzájárulása és a tevékenység légiközlekedési hatósághoz történő bejelentése szükséges a repülés megkezdése előtt legkésőbb két nappal.

Veszélyes légtérben és az időszakosan korlátozott légtérben annak üzemidején kívül folytatható pilóta nélküli légijárművel művelet.

Korlátozott légtérben pilóta nélküli légijármű az adott légtér igénybevételére vonatkozó szabályok figyelembevételével működtetethető.

Tiltott légtérben a pilóta nélküli légijárművel folytatott művelet alapvetően tiltott.

A földfelszíntől számított legfeljebb 150 méteres magasságon, állami légijárművel végrehajtott repülések védelme érdekében meghatározott légterekben a pilóta nélküli légijárművek működtetése tilos.

Drop Zone légtérben annak működési ideje alatt a koordinációs feladatokat ellátó szervezet hozzájárulásával és e szervezet, valamint a távoli pilóta között közvetlen elérés és kommunikáció biztosításával végezhető pilóta nélküli légijárművel művelet.

Pilóta nélküli légijármű nem működtethető az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvényben meghatározott védett létesítmények, a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendeletben, az állam működése, illetőleg a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos létesítmények köréről szóló 24/1997. (III. 26.) BM rendeletben meghatározott, az állam működése szempontjából kiemelten fontos létesítmények vonatkoztatási pontjától számított 200 méteres körzetben, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben meghatározott kiemelt nemzeti emlékhely területe feletti légtérben.

Pilóta nélküli légijármű nem működtethető a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény alapján kijelölt európai és nemzeti létfontosságú rendszerelemek vonatkoztatási pontjától számított 500 méteres körzetben.

A pilóta nélküli légijármű-műveletek korlátozására jogosult, a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendeletben meghatározott szervezetek által elrendelt műveleti korlátozással érintett légtérben pilóta nélküli légijármű kizárólag a korlátozást elrendelő szervezet egyedi engedélye vagy szóbeli intézkedése alapján, az abban meghatározott feltételekkel működtethető.

Pilóta nélküli légijárművek működésére vonatkozó további tudnivalókért kérjük, látogass el a https://mydronespace.hu honlapjára.

 

A 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendeletben kijelölt No Drone Zone-ok területei: